زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ریاست بر مجمع بعد از آیت‌الله هاشمی ساده نیست ، واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/ میرسلیم

رهبر انقلاب طی حکمی، صبحگاه امروز اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کردند که احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در میان این اعضا بود.

ریاست بر مجمع بعد از آیت‌الله هاشمی ساده نیست ، واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/ میرسلیم

واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/میرسلیم:ریاست بر مجمع بعد از آیت الله هاشمی ساده نیست

عبارات مهم : سیاست

رهبر انقلاب طی حکمی، صبحگاه امروز اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کردند که احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در میان این اعضا بود.

احمد توکلی در تصویر العمل به حضورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نشانه ما خدمت کردن هست، قطعا مانند جاهای دیگری که بودیم کوتاهی نخواهیم کرد.

ریاست بر مجمع بعد از آیت‌الله هاشمی ساده نیست ، واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/ میرسلیم

وی با اشاره به حضور اشخاص تازه دیگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بالاخره اشخاص در طول وقت تجربه کسب می کنند و قدرت تشخیص ارزش اوج می رود و در پرسشها متفاوت می توانند نظراتشان را عنوان کنند.

توکلی با بیان اینکه مجمع قوانین مربوط به خود را دارد، تصریح کرد: اعضای مجمع بر اساس موضوعاتی که به مجمع می آید موضع و نظر خود را اعلام می کنند.

رهبر انقلاب طی حکمی، صبحگاه امروز اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کردند که احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در میان این اعضا بود.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: خدا را شکر می کنیم مورد اعتماد رهبر انقلاب قرار گرفتیم و توفیق خدمت پیدا کردیم.

ضرورت در بازبینی سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام

همچنین ایسنا نوشت

ریاست بر مجمع بعد از آیت‌الله هاشمی ساده نیست ، واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/ میرسلیم

سید مصطفی میرسلیم راجع به گزینش مدیر و اعضای تازه مجمع تشخیص مصلحت به وسیله رهبر انقلاب اظهار کرد: بعد از دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت، کار ریاست بر این مجمع راحت نخواهد بود به خاص در جمع بندی نظریات. ولی با همکاری اعضا هدایت مجمع جهت ریاست تازه موفقیت آمیز می شود.

وی افزود: البته وقت گذاری جهت مجمع شرط مهمی است و امیدوارم آیت الله هاشمی شاهرودی سلامت کامل را بازیافته باشند و بتوانند وقت مورد نیاز را جهت امور مجمع تشخیص مصلحت صرف کنند.

رهبر انقلاب طی حکمی، صبحگاه امروز اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کردند که احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در میان این اعضا بود.

میرسلیم در باره رویکردهای دوره تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بازبینی در سیاست های قبلی با توجه به شرایط تازه جهانی و شرایط کشور خودمان ضرورت جدی پیدا کرده هست. به عنوان نمونه ما چشم انداز برنامه بیست ساله را بدون فرض تحریم ها تنظیم کرده بودیم ولی واقعیت ایجاب می کند که سیاست های تازه که متناسب با بدعهدی مذاکره کنندگان هسته ای به خاص آمریکا باشد، تنظیم کنیم.

وی در آخر تاکید کرد: نظارت بر نحوه اجرای سیاست های کلی نظام بسیار مهم بوده و امیدوارم با همکاری قوای سه گانه بتوانیم کار نظارت را به آخر مطلوب برسانیم تا خیر آن به همه برسد.

ریاست بر مجمع بعد از آیت‌الله هاشمی ساده نیست ، واکنش احمد توکلی به عضویتش در مجمع تشخیص/ میرسلیم

واژه های کلیدی: سیاست | انقلاب | احمد توکلی | هاشمی رفسنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs