زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تفییرساختار بررسی‌صلاحیت‌ها , توصیه امیری به شورای‌نگهبان

معاون روحانی: اگر شرع، اخلاق و قانون را مبنا قرار دهیم، نوبت به چالش بین دو نهاد نمی‌رسد 

تفییرساختار بررسی‌صلاحیت‌ها , توصیه امیری به شورای‌نگهبان

توصیه امیری به شورای نگهبان؛تفییرساختار بررسی صلاحیت ها

عبارات مهم : سیاسی

معاون روحانی: اگر شرع، اخلاق و قانون را مبنا قرار دهیم، نوبت به چالش بین دو نهاد نمی رسد

معاون پارلمانی مدیر جمهور می گوید: اعضای شورای نگهبان قریب به اتفاق نامزدهای انتخابات مجلس را نمی شناسند و بر اساس مدارک و دلائل ارائه شده است راجع به بررسی صلاحیت ها را انجام می دهند. اعتقاد دارم باید ساختار بررسی صلاحیت ها عوض کردن کند تا شورای نگهبان هزینه پرداخت نکند.

تفییرساختار بررسی‌صلاحیت‌ها , توصیه امیری به شورای‌نگهبان

امید کرمانی ها: 26 تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان هست. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی هست. این شورا وظیفه دارد هر مصوبه مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت تطابق، مصوبه را تأیید و در صورت عدم مطابقت، آن را به مجلس برگرداند تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

همچنین شورای نگهبان طبق قانون اساسی صلاحیت همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند و در صورت تأیید، اجازه حضور نامزدهای تأیید صلاحیت شده است را در انتخابات می دهد و در ادامه بر روند برگزاری صحت و سلامت انتخابات نظارت می کند.

معاون روحانی: اگر شرع، اخلاق و قانون را مبنا قرار دهیم، نوبت به چالش بین دو نهاد نمی‌رسد 

ارتباط دولت و نهاد شورای نگهبان در سی و هفت سال گذشته سختى ها و آسانى ها کم نداشت ولی برعکس دولت احمدی نژاد و دولت اصلاحات، رابطه دولت یازدهم با شورای نگهبان حسنه بود. بر همین اساس با حسینعلی امیری معاون پارلمانی مدیر جمهور که پیشتر حقوقدان شورای نگهبان نیز بوده هست، راجع به رمز موفقیت این معاونت در برقراری ارتباط تعاملی با شورای نگهبان گفتگو کردیم.

حسینعلی امیری می گوید: تلاش کرده ام صادقانه و خالصانه پرسشها مطروحه را با اعضاء محترم شورا در میان بگذارم، در صورت مبنا قراردادن شرع و اخلاق و قانون و صداقت، نوبت به چالش نمی رسد.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

تفییرساختار بررسی‌صلاحیت‌ها , توصیه امیری به شورای‌نگهبان

***

*قبل از دولت یازدهم شاهد بودیم رابطه دولت ها با شورای نگهبان نزدیک نبود و دولتی ها معمولا وارد چالش و مجادله کلامی با شورای نگهبان می شدند ضمن آنکه زبان شورای نگهبان هم با دولت ها نرم نبود، علت را چه می دانید و این مسئله چقدر در روابط بین دو نهاد آسیب زا بود؟

شاید علت آن به زبان یکسان صحبت نکردن و نداشتن درک یکسان از پرسشها کشور بود. طبیعی است هر میزان دغدغه ها یکسان و همدلی و همراهی و تفاهم زیاد باشد پرسشها کمتر می شود. نقار و شقاق به کشور آسیب می زند لذا چاره ای جز اتحاد و انسجام و تقویت کار گروهی نداریم و باید با حسن نیت و حسن ظن با هم کار کنیم.

معاون روحانی: اگر شرع، اخلاق و قانون را مبنا قرار دهیم، نوبت به چالش بین دو نهاد نمی‌رسد 

* به عنوان معاون پارلمانی مدیر جمهور رابطه دولت یازدهم و شورای نگهبان را چه طور ارزیابی می کنید؟

حوزه کاری معاونت امور مجلس مدیر جمهور در واقع پیگیری کلیه اموری است که به تقنین و قانونگذاری مربوط می شود. یک بخشی از بحث قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مربوط به شورای نگهبان می شود. در واقع نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تک مجلسی و دو رکنی و رکن دیگر آن شورای نگهبان هست. هنگامی که ما می گوییم قوه مقننه، قوه مقننه مشمول بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می شود بنابراین ادامه پرسشها مربوط به تقنین در شورای نگهبان است که ارتباط با شورای نگهبان هم بر عهده معاونت امور مجلس مدیر جمهور قرار دارد. به جهت آنکه زمانی با فقها و حقوقدان های شورای نگهبان همکار بودم، به من لطف دارند و ارتباط دوستانه ای میان معاونت امور مجلس مدیر جمهور با شورای نگهبان برقرار هست. به عبارت بهتر به جهت تکالیف قانونی که به عهده معاونت امور مجلس مدیر جمهور است ارتباط با شورای نگهبان در حوزه وظایف این معاونت تعریف می شود که این معاونت و شورای نگهبان ارتباطات خوبی با هم دارند بنابراین هیچ گونه مشکلی ما در ارتباط با شورای نگهبان نداشته و نداریم. اگر احیانا ضرورتی داشته نسبت طرح ها و لوایح مصوب مجلس با شورای محترم نگهبان مکاتبه و نظرات دولت را منعکس کردیم.

تفییرساختار بررسی‌صلاحیت‌ها , توصیه امیری به شورای‌نگهبان

*همانطور که شما اشاره کردید این اعتقاد و باور وجود دارد که دولت آقای روحانی نسبت به دولت های قبل کمتر وارد چالش با شورای نگهبان شد، آیا این به علت آن است که مسئولان دولت یازدهم به خاص وزیر کشور و شما ساختار و نحوه تعامل با شورای نگهبان را بهتر می شناختید؟

من سالها عضو شورای نگهبان بوده ام، ساختار و شرکت آن را خیلی خوب می شناسم، با ادبیات و دغدغه های شورا کاملا آشنائی دارم، دو عضو فقیه شورای نگهبان یعنی حضرت آیت الله یزدی و حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی سالها مدیر من بوده اند، بین ما مناسبات اسلامی و اخلاقی و روابط عاطفی با همه اعضاء شورا برقرار هست. تلاش کرده ام صادقانه و خالصانه پرسشها مطروحه را با اعضاء محترم شورا در میان بگذارم، در صورت مبنا قراردادن شرع و اخلاق و قانون و صداقت، نوبت به چالش نمی رسد.

*با توجه به وظایفی که از جانب قانون اساسی جهت شورای نگهبان تعیین شده است و شاید نحوه چینش اعضای آن که متشکل از حقوقدانان و فقها هست، اين شورا یک نهاد فقهی و حقوقی تعریف می شود ولی انتقاداتی که به شورای نگهبان می شود، عمدتا سیاسی هست. مرز بین این دو مساله را جهت ما تفکیک می کنید؟ آیا جایگاه فقهی حقوقی یک شورا آنقدر تحت الشعاع مباحث سیاسی قرار می گیرد؟

این مباحث معمولا در حوزه اظهار نظر شورا نسبت به طرح ها و لوایحی که به تصویب مجلس می رسد نیست، مربوط به اظهار نظر راجع به صلاحیت نامزدهای مناصبی است که شورای نگهبان وظیفه و وظیفه بررسی دارد. اظهار نظر راجع به مباحث از نقطه نظر فقهی و حقوقی معمولا محل چالش نیست. به هر حال شورا هم نسبت به پرونده هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد (انتخاباتی ها) اظهار نظر می کند.

*آیا هویت سیاسی اعضای شورای نگهبان در تصمیمات ارزش تأثیر ندارد؟ آنچه در افکارعمومی جاافتاده این است که اتفاقا در بعضی موارد هویت سیاسی اعضای شورا در نوع تصمیمات ارزش تاثیرگذار هست، به عنوان کسی که سالها در این شورا فعالیت کردید چه طور می توانید جامعه را اقناع کنید که تصمیمات اعضای شورای نگهبان مصون از گرایش و افکار سیاسی آنها است؟

بر اساس قانون اساسی اعضای محترم شورای نگهبان اعم از فقهای عادل و آگاه به پرسشها روز و حقوقدان های مسلمان در رشته های حقوقی قاعدتا باید جهت اظهار نظرهایشان حجت شرعی داشته باشند. اعضاء شورا قریب به اتفاق نامزدها در انتخابات مجلس را نمی شناسند و بر اساس پرونده هایی که تحت نظر ایشان قرار می گیرد و با توجه به مدارک و دلائل ارائه شده است بررسی و اظهار نظر می کنند. ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی دلیلی بر ادعای من هست. البته شخصا اعتقاد دارم باید ساختار بررسی صلاحیتها عوض کردن کند تا شورای نگهبان این هزینه را پرداخت نکند.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | اسلامی | قانونی | نگهبان | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs