زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث دستگیری شهردار سابق اشتهارد به دستور دادسرای عمومی و انقلاب کرج

دادستان عمومی و انقلاب کرج از دستگیری شهردار سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه خبر داد. 

دستگیری شهردار سابق اشتهارد به دستور دادسرای عمومی و انقلاب کرج

دستگیری شهردار سابق اشتهارد به دستور دادسرای عمومی و انقلاب کرج

عبارات مهم : شهردار

دادستان عمومی و انقلاب کرج از دستگیری شهردار سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش ایسنا ، رضا شاکرمی گفت: مبلغ اولیه اخذ رشوه شهردار سابق اشتهارد 600 میلیون تومان بوده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

دستگیری شهردار سابق اشتهارد به دستور دادسرای عمومی و انقلاب کرج

وی افزود:مبالغ رشوه از پیمانکاران شهرداری اخذ و در این ارتباط یکی از پیمانکاران نیز بازداشت شده است و چند نفر دیگر نیز احضار شده است اند.

شاکرمی گفت:دستگیری شهردار سابق اشتهارد بنا به گزارش اداره اطلاعات و دستور دادستانی کرج چهارشنبه گذشته انجام شده است است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج از دستگیری شهردار سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه خبر داد. 

واژه های کلیدی: شهردار | انقلاب | دستگیری | شهرداری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs