زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی درخواست مجازات ۶ متهم ، کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: دادسرا جهت شش متهم درخواست مجازات کرده است.

درخواست مجازات ۶ متهم ، کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد

کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد/ درخواست مجازات ۶ متهم

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: دادسرا جهت شش متهم درخواست مجازات کرده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با یادآوری مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور به عنوان دو اتفاق مهم سیاسی که طی چند روز اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد دولت تازه با حمایت های مقام معظم رهبری و هم چنین انتخابات باشکوهی که برگزار شد، در انجام وظایف خود موفق باشد.

درخواست مجازات ۶ متهم ، کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد

جعفری دولت آبادی از آمادگی دادستانی جهت همکاری با دولت از طریق حمایت از امنیت سرمایه گذاری، مقابله با مفاسد اقتصادی و همکاری در برطرف آسیب های اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرایم خبر داد.

پرونده های موسسات مالی غیرمجاز

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بیانات سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در خصوص بسته شدن پرونده های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بانک مرکزی، این خبر را امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: این خبر خوبی است آیا که طی سال های اخیر و با مفتوح شدن پرونده های متعدد در مراجع قضایی پایتخت کشور عزیزمان ایران و استان ها اطراف جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده گذاری کنند؛ و اعلام سیف این امیدواری را ایجاد می کند که غیر از پرونده های مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی دیگر از استان ها، از این بعد پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: دادسرا جهت شش متهم درخواست مجازات کرده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا کارآفرین نیست، ابراز امیدواری کرد که پرونده های مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان مذکور، در مناسب ترین وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.

صدور کیفرخواست در پرونده دکل نفتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده دکل نفتی اطلاع رسانی کرد و از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

درخواست مجازات ۶ متهم ، کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد

وی با اعلام این که پرونده دکل های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده های قضایی بوده و یکی از پرونده های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می شود، ضمن تقدیر از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، اظهار داشت: پرونده مذکور از جنبه پیگیری بسیار پیچیده است و دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت شش متهم پرونده کیفرخواست صادر نموده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن ها را کرده است.

رسیدگی به پرونده قتل بنیتا ظرف ۱۷ روز در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با رعایت حقوق متهم

پرونده دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آن اطلاع رسانی نمود، عنوان قتل بنیتا بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: دادسرا جهت شش متهم درخواست مجازات کرده است.

وی با اعلام این که پرونده اخیر در روز یکشنبه (۹۶/۵/۱۵) منتهی به صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد شده است هست، از محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران تقدیر کرد و اظهار داشت: فوت در تاریخ ۲۹ تیرماه رخ داد و طی هفده روز، پیگیری پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به آخر رسید.

جعفری دولت آبادی با اظهار این که قتل بنیتا نگرانی های زیادی جهت مردم و خانواده ها ایجاد نموده بود، تسریع در پیگیری را در جهت باز گرداندن احساس امنیت به مردم دانست و با تاکید بر این که احساس امنیت از خود امنیت مهم تر هست، افزود: مردم نباید در مورد مال و جان خود و خانواده ارزش احساس ناامنی کنند و این که همواره دلواپس وقوع اتفاقی نامطلوب باشند، احساس امنیت را مختل خواهد کرد. پرونده بنیتا متضمن اتفاق تلخی بود که در پاکدشت رخ داد و با احاله پرونده به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و انجام تحقیقات با رعایت حقوق متهمان و اخذ نظر کارشناسی، منتهی به صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد شد.

درخواست مجازات ۶ متهم ، کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به تکالیف قوه قضاییه و به خاص دادسراها که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۶ درج شده است پرداخت و در این راستا مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ را مورد توجه قرار داد.

وی هفت سیاست مقرر جهت قوه قضاییه در ماده ۱۱۳ این قانون را مشمول بر زیاد کردن دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کم کردن اطاله دادرسی و ایجاد وقت برابر جهت دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کم کردن ورودی پرونده ها، پیش گیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کم کردن جمعیت کیفری احصا کرد و اظهار داشت: این سیاست ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید به وسیله قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.

بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، بند ت تبصره ۳ ماده ۱۱۳ بود که به منظور پیش گیری از وقوع جرم با نشانه کم کردن ده درصدی هر سال آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاه های اجرایی و بهره گیری از همکاری اجتماعی مردم و شرکت های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیش گیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.

تکلیف قوه قضاییه به تدوین لوایح با عنوان پیش گیری از وقوع جرم

جعفری دولت آبادی به بند ۲ همین قسمت از ماده ۱۱۳ نیز اشاره کرد که به وظیفه قوه قضاییه جهت انجام کارها پژوهشی اشاره کرده و مطابق آن، حداکثر تا آخر سال دوم اجرای قانون برنامه، قوه قضاییه مکلف شده است است به منظور پیش گیری و کم کردن جرایم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه های قضایی هر استان اقدام نموده و بعد از بررسی جامع پژوهشی، کارها مورد نیاز را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

وی وظیفه شرکت زندان ها و کارها تامینی و تربیتی کشور به اعلام ظرفیت زندان ها به قضات و هم چنین وظیفه قضات به رعایت ظرفیت زندان ها حین صدور قرارهای تامین کیفری را از نوآوری های قانون برنامه ششم دانست که طبق آن شرکت زندان ها مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص اوضاع آماری زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات نیز باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده است به تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد مهم و به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس های تازه کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران «تکلیف دادسرای انتظامی قضات به نظارت بر حسن اجرای این بند را» توصیه مهمی دانست و افزود: توجه به این توصیه مورد نیاز است که متن اخیر، صریح قانون است که دادسرای انتظامی را مکلف به پیگیری کرده است نه بخشنامه؛ و لذا قضات دادسرا در رعایت مفاد این بند دقت نمایند.

جعفری دولت آبادی به ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که با ارائه ۳۹ شاخص قضایی، مسیر اصلاح اوضاع قوه قضاییه را ترسیم نموده است نیز اشاره کرد و از جمله ی این شاخص ها میانگین وقت پیگیری به پرونده ها بود که در دادسرای عمومی جهت سال ۱۳۹۵، ۵۱ روز ارزیابی شده است و اوضاع مطلوب در سال ۱۴۰۰ که آخر برنامه می باشد، ۴۶ روز آینده نگری شده است است.

شاخص دیگری که در ارزیابی اوضاع دادسرا مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، میانگین وقت پیگیری به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی بود که در خصوص کارکنان ۲۵۰ روز اعلام شده است و آینده نگری شده است در آخر دوره پنج ساله اجرای برنامه به ۹۰ روز کم کردن یابد. هم چنین وقت پیگیری به شکایات از قضات که در اوضاع فعلی ۶۵ روزه ارزیابی شده، در آخر برنامه باید حداکثر به ۵۰ روز کم کردن یابد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دوازدهمین شاخص مطرح در قانون عنوان بحث را، تعداد زندانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد که در حال حاضر ۲۸۸ نفر ارزیابی شده است و باید تا آخر برنامه به ۲۶۲ نفر کم کردن یابد. هم چنین شاخص شانزدهم یعنی سرانه فضای زندان جهت هر زندانی را مورد توجه قرار داد که در حال حاضر ۷۵/۸ متر مربع است و در سال ۱۴۰۰ باید به ۱۱ متر مربع برسد.

جعفری دولت آبادی برنامه ریزی جهت زیاد کردن فضای اداری قوه قضاییه را از جمله نکات مثبت قانون برنامه ششم خواند که با اعلام زیربنای فعلی ساختمان های قوه قضاییه به میزان ۶۸۷/۷۳۳/۱ متر مربع، مورد نیاز دانسته است این فضا در آخر سال ۱۴۰۰ به ۵۴۷/۵۵۸/۲ متر مربع زیاد کردن یابد.

وی توصیه تازه دیگری که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، وظیفه قوه قضاییه به ارائه گزارش عملکرد هر سال خود در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در آخر هر سال به مجلس شورای اسلامی دانست که در تبصره ماده ۱۱۳ قید گردیده است و هم چنین به بند الف ماده ۱۱۶ اشاره نمود که در جهت کم کردن مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا آخر سال اول اجرای این قانون با همکاری دولت تمهیدات مورد نیاز را به منظور زیاد کردن حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی اتخاذ نماید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران حکم مندرج در بند ب ماده ۱۱۶ که قوه قضاییه را مکلف نموده با بهره گیری از فن آوری های نوین، سامانه بازرسی کارآمد را جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان ایجاد نماید؛ و هم چنین وظیفه مندرج در بند پ جهت قوه قضاییه مبنی بر ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی جهت براق سازی فعالیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی را، از جمله اقداماتی دانست که در صورت اجرایی شدن، آثار مطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

جعفری دولت آبادی از نکات مطلوب قانون برنامه ششم را وظیفه دولت به تخصیص داده شده است ۹/۲ بودجه هر سال دولت جهت اجرای برنامه های قوه قضاییه دانست که در هر سال باید تخصیص یابد.

در این بخش از جلسه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران که کیفرخواست پرونده قتل بنیتا را صادر نموده بود، با اشاره به بعضی بیانات متهم که نشان از علم وی به حضور کودک در خودروی سرقتی و کشنده بودن رها کردن کودک در داخل ماشین آن هم در هوای گرم داشت، اظهار داشت: دوربین راه اندازی شده است در مغازه ای که خودروی پراید حامل کودک برابر آن پارک شده است بود، همه وقایع را ثبت نموده بود و با توجه به نظریه کارشناسی و هم چنین بیانات متهم در خصوص اوضاع کودک، عنوان کاملاً منطبق با بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ی (۲) آن است که از مصادیق قتل عمد می باشد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از معاونین خود و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست این شیوه مناسب را به کار گیرند و در پرونده های مهم، ضمن حضور در صحنه جرم، جهت امر تحقیقات وقت بگذارند.

دادگاه ها به پرونده های مهم بدون نوبت پیگیری کنند

جعفری دولت آبادی هم چنین انتظار دادستانی از محاکم را که مشمول بر تسریع در انجام محاکمات پرونده های مهم مانند قتل بنیتا بود، بیان نمود و از تاخیر در پیگیری به پرونده ی بانک تجارت کرمان انتقاد کرد.

وی در توضیح افزود: پرونده اقتصادی بانک تجارت کرمان در آذر ماه سال گذشته در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران منتهی به صدور کیفرخواست شد، ولی هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ریاست محاکم کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست به پرونده های مهم سریع تر پیگیری شود.

وی هماهنگی میان دادگاه ها و دادسرا را بااهمیت ترین توصیه جهت موفقیت در مقابله با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و آسیب ها دانست که نتیجه آن، پیش گیری از وقوع جرم نیز می باشد

واژه های کلیدی: ایران | قانون | برنامه | پرونده | برنامه | قوه قضاییه | پرونده قتل | برنامه ریزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs