زیبا پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس

زیبا: پادشاه عربستان عربستان، تقدیر و سپاس عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی همه باید بدانند املاک شهرداری در اختیار چه افرادی قرار گرفته / سخنگوی شورای شهر

سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش درخصوص طرح ساماندهی واگذاری املاک در شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که شهرداری از ر

همه باید بدانند املاک شهرداری در اختیار چه افرادی قرار گرفته / سخنگوی شورای شهر

سخنگوی شورای شهر: همه باید بدانند املاک شهرداری در اختیار چه افرادی قرار گرفته

عبارات مهم : ایران

سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش درخصوص طرح ساماندهی واگذاری املاک در شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد بودیم که شهرداری از ریل قانون فاصله گرفته و شائبات زیادی در این خصوص وجود دارد.

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا در تشریح جزییات طرح بازبینی در واگذاری املاک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به غیر که کلیات آن در جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش تصویب شد، با بیان اینکه این طرح در جهت شعارهای شورای شهر و شهردار هست، گفت: ما از ارائه این طرح اهدافی را به نفع مردم پیگیری می کنیم به گونه ای که با ارائه این طرح می خواهیم شهرداری به مسیر قانونی خود برگردد.

همه باید بدانند املاک شهرداری در اختیار چه افرادی قرار گرفته / سخنگوی شورای شهر

وی با بیان اینکه نظم و انضباط مالی از اهمیت جدی برخوردار هست، تصریح کرد: نشانه دوم ما از ارائه این طرح ایجاد انضباط در نحوه واگذاری املاک هست، چراکه بخش زیادی از انحرافات در شهرداری ناشی از بی انضباطی در حوزه واگذاری املاک بوده و برهمین اساس اعضای شورای شهر در نظر دارند این پاشنه آشیل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را اصلاح ببخشند.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شفافیت در مورد نحوه واگذاری املاک یکی از خواسته های مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، اظهار کرد: واگذاری و حق بهره برداری در املاک شهرداری باید مشخص شود و همگان بدانند که این املاک در اختیار چه افرادی با چه اهدافی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش درخصوص طرح ساماندهی واگذاری املاک در شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که شهرداری از ر

اعطا با بیان اینکه این طرح در جهت اهداف یکسان شورا و شهرداری بوده هست، گفت: قانونگرایی، انضباط گرایی و شفافیت سه هدفی بودند که همواره آنها را دنبال می کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی از منتقدان این طرح معتقدند که با تصویب این طرح کار شهرداری خوابانده می شود، ادامه داد: بعضی بر این اعتقاد هستند که با تصویب این طرح مشکلاتی در کار اجرایی شهرداری ایجاد می شود، ولی باید بگویم هر قدمی که جهت شفافیت برداشته می شود همراه با محدودیت است ولی این محدودیت به نفع رویکرد قانونگرایی، انضباط بخشی و شفافیت است.

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه براساس این قانون این املاک باید در جهت فعالیت های عام المنفعه و… صرف شود گفت: مشخصه واگذاری املاک معلوم است و اینگونه نیست که با تصویب این طرح شورای شهر با حجم گسترده ای از نامه های مربوط به همه بخش ها مواجه شود.

همه باید بدانند املاک شهرداری در اختیار چه افرادی قرار گرفته / سخنگوی شورای شهر

اعطا با بیان اینکه یکی از بحث هایی که از ابتدا مورد توجه اعضای شورای پنجم قرار داشت، بحث ساماندهی واگذاری املاک بود، تصریح کرد: اشتباهات زیادی طی سال های اخیر در بخش واگذاری املاک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشت. به عنوان مثال املاکی را از شهرداری جهت انجام فعالیت های عام المنفعه دریافت می کردند ولی بعد از مدتی مشخص می شد که فعالیت تجاری در این املاک انجام می شود که این پرسشها موجب شد که به ساماندهی واگذاری املاک توجه خاص ای شود که امیدواریم همانگونه که کلیات این طرح رأی آورد، مابقی راه نیز طی شود.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs